Skip to main content

Tretji medijski sektor

Zveza svobodnih skupnostnih medijev tretjega medijskega sektorja Slovenije se v skladu s priporočili in deklaracijo Odbora ministrov Sveta Evrope, resolucijo Evropskega parlamenta ter priporočili organizacije UNESCO prizadeva za večjo prepoznavnost družbene vrednosti svobodnih skupnostnih medijev in njihove vloge kot nekakšnega lokalnega javnega servisa, formalno priznanje tretjega medijskega sektorja v zakonodaji ter njegovo opolnomočenje za nadaljnji obstoj in razvoj.

Svobodni skupnostni mediji so v splošnem smislu neodvisni, nepridobitni in jih upravljajo skupnosti, katerim so namenjeni. Predstavljajo zelo pomemben "tretji steber" zdravo pluralističnega medijskega okolja ob komercialnih in javnih medijih.

Zagotavljajo izvirne programske vsebine lastne produkcije, tako splošno informativne in kulturno-umetniške kot zabavne programske vsebine. Z notranjimi akti omogočajo participacijo zaposlenih, drugih sodelavcev in članov uredništva pri imenovanju vodilnih funkcij zastopnika in odgovornega urednika ter oblikovanju programske sheme. Pri oblikovanju programske politike so neodvisni od vlade, komercialnih in verskih inštitucij ter političnih strank, krasi jih transparentnost lastništva in virov financiranja medija ter odgovornost do skupnosti.

 

Tretji medijski sektor združuje svobodne skupnostne medije, ki omogočajo vključevanje pripadnikov skupnosti v oblikovanje in izvajanje programskih vsebin. Izvajajo neformalna izobraževanja in medijsko opismenjevanje na področju medijskih poklicev. In nenazadnje odpirajo pravice manjšin in marginaliziranih skupin ter ščitijo kulturno in jezikovno različnost.

 

Zgodovinsko gledano se je tretji medijski sektor svobodnih in skupnostnih medijev najprej vzpostavil na področju radia, nato televizije, sčasoma pa se je razširil tudi na spletne medije. Svetovno združenje skupnostnih radijskih postaj (World Association of Community Radio Broadcasters / Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires, AMARC - https://amarc.radio/) je bilo ustanovljeno leta 1983.

AMARC Europe (https://amarceurope.eu/) pa je 18. septembra 1994 na prvi vseevropski konferenci AMARC v Ljubljani sprejela Listino evropskih "community" postaj (AMARC Charter - https://amarceurope.eu/who-we-are/amarc-charter/)

 

Tako kot vsa do sedaj veljavna medijska zakonodaja tudi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMED-E), ki javni interes na področju medijev oz. status posebnega pomena nepridobitnega medija ob radiu in televiziji razširja tudi na tiskane in spletne medije, t.i. “tretjega medijskega sektorja” svobodnih in skupnostnih medijev formalno ne priznava. Za dostop do analognih in digitalnih frekvenc ter do javnega sofinanciranja medijskih vsebin se potegujejo pod enakimi pogoji kot vsi ostali zasebni, komercialni ali nepridobitni izdajatelji.

 

CMFE - Community Media Forum Europe (https://cmfe.eu/), evropski forum skupnostnih medijev, ki je bil ustanovljen leta 2004 v Halle, Nemčija, ima kot vseevropsko podporno združenje tretjega medijskega sektorja 41 individualnih članic in 57 članskih organizacij, od katerih je 25 nacionalnih federacij ali mrež iz 24 držav EU.

Ustanovitelji Neuvrščenih - Zveze svobodnih skupnostnih medijev tretjega medijskega sektorja Slovenije, ki bo kot nova nacionalna mreža vstopila v CMFE, so zavodi Radio Študent Ljubljana (RŠ), Mariborski radio študent (MARŠ) in Neodvisni obalni radio (NOR).