Skip to main content

Knjižnica

ANALIZA (NE)UMEŠČENOSTI 3MS V ZMED-E

 

Tretji medijski sektor svobodnih in skupnostnih medijev

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMED-E) zajema vsa ključna področja urejanja, od opredelitve pojma medij, javnega interesa ter finančnih shem, namenjenih podpori medijem in programom medijske pismenosti, prenove razvida medijev, posodobitve pravice do popravka, zaščite pluralnosti medijskega prostora oz.

Tretji medijski sektor v ZMED-E

Predlog ZMeD-E ustrezno ne vzpostavlja “tretjega medijskega sektorja” svobodnih in skupnostnih medijev, ki je po stališču organizacije UNESCO v vsaki zdravo demokratični družbi pomembno dopolnilo javnih in zasebnih medijev ter je v javnem interesu na področju medijev tudi glede na Priporočila in resolucije Sveta Evrope in Evropskega parlamenta, saj ga ob novi definiciji medijev brez sklicev na vrste medijev in tehnologije prenosa ter tehnološka nevtralnost zakonskih rešitev in posodobitvi opredelitve javnega interesa v medijih in fi

Predlog sprememb pogojev za status nepridobitnega medija posebnega pomena

Ker so svobodni skupnostni mediji tretjega medijskega sektorja po definiciji nepridobitni in niso namenjeni ustvarjanju dobička, se najbolj smiselna zdi sprememba 24. člena ZMED-E, s katerim se spreminja 81. člen, ki ureja nepridobitne medije posebnega pomena. Predlagatelj sicer je prepoznal dejstvo, da je v RS potrebno javni interes na področju medijev oz.