Skip to main content

Tretji medijski sektor svobodnih in skupnostnih medijev

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMED-E) zajema vsa ključna področja urejanja, od opredelitve pojma medij, javnega interesa ter finančnih shem, namenjenih podpori medijem in programom medijske pismenosti, prenove razvida medijev, posodobitve pravice do popravka, zaščite pluralnosti medijskega prostora oz. omejevanja koncentracij v medijih, ureditve medijev s statusom posebnega pomena, obveznosti razširjanja določenih programov s strani operaterjev, do odprave posameznih programskih omejitev, administrativnih obveznosti in bremen, kot tudi nenazadnje prenove kazenskih določb in znižanja glob. Javni interes na področju medijev oz. status posebnega pomena nepridobitnega medija ob radiu in televiziji ZMeD-E razširja tudi na tiskane in spletne medije, ustrezno pa ne vzpostavlja t.i. “tretjega medijskega sektorja” svobodnih in skupnostnih medijev.

 

Tretji medijski sektor svobodnih in skupnostnih medijev se je zgodovinsko začel na področju radia in televizije, sčasoma se je razširil tudi na spletne medije. Svetovno združenje skupnostnih radijskih postaj (World Association of Community Radio Broadcasters / Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires, AMARC - https://amarc.radio/) je bilo ustanovljeno leta 1983. V najširšem smislu mora za AMARC skupnostni radio imeti naslednje značilnosti: ne sme biti profitne pravne oblike ampak za koristi družbe in skupnosti, mora biti v lasti in odgovoren skupnosti, kateri želi služiti, in mora zagotavljati participacijo skupnosti pri oblikovanju programa in upravljanju.

 

Radio Študent, ki se tudi sicer pri izvajanju civilno-družbenih, kulturno-umetniških ali drugih evropskih in mednarodnih projektov povezuje z radijskimi postajami in drugimi iz tretjega medijskega sektorja skupnostnih medijev, je del/član AMARC Europe od leta 1994, ko je bila na prvi vseevropski konferenci AMARC-a 18. septembra 1994 v Ljubljani sprejeta Listina evropskih "community" postaj (AMARC Charter), katere deset načel določa, da radijske postaje skupnosti: 1. podpirajo pravico do komunikacije, podpirajo svoboden pretok informacij in prepričanj, spodbujajo kreativno izražanje in prispevajo k demokratičnim procesom in pluralizmu družbe; 2. skrbijo za možnost izobraževanja, produkcije in distribucije znanja; spodbujajo lokalni ustvarjalni potencial in podpirajo lokalno tradicijo; ter izvajajo program za dobro, zabavo, izobraževanje in razvoj svojih poslušalcev; 3. stremijo k temu, da so njihovi lastniki predstavniki lokalnih ali interesnih skupnosti; 4. pri oblikovanju svoje programske politike so neodvisne od vlade, komercialnih in verskih inštitucij ter političnih strank; 5. podpirajo pravice manjšin in marginaliziranih skupin in ščitijo kulturno in jezikovno različnost; 6. prizadevajo si pošteno informirati svojo publiko, na podlagi informacij, ki jih dobijo iz različnih virov, in priznavajo pravico do odgovora vsaki osebi ali inštituciji, kadar pride do popačenih prikazov; 7. so ustanovljene kot organizacije, ki jim ni vodilo ustvarjanje dobička in s pomočjo različnih virov financiranja, skrbijo za svojo neodvisnost; 8. cenijo in spoštujejo prispevek prostovoljcev, upoštevajo pravico plačanih delavcev, da se pridružijo sindikatom in skrbijo za zadovoljive delovne pogoje za ene in druge; 9. Izvajajo vodstvene, programske in zaposlitvene prakse, ki nasprotujejo diskriminaciji in so odprte ter razumljive vsem podpornikom, osebju in prostovoljcem; 10. spodbujajo izmenjave med skupnostnimi radijskimi postajami, uporabljajo komunikacije za razvoj boljšega razumevanja v podporo miru, toleranci, demokraciji in napredku.

 

Druge pomembne organizacije so CMFE - Community Media Forum Europe, evropski forum skupnostnih medijev, ki je bil leta 2004 v Halle, Nemčija, kot vseevropsko podporno združenje tretjega medijskega sektorja 41 individualnih članov, 57 organizacij, od tega 25 nacionalnih federacij ali mrež iz 24 držav EU. Združenje tretjega medijskega sektorja (RŠ, MARŠ in NOR) se bi lahko včlanilo kot nacionalna organizacija (CMFE National Organisational Membership Application), edini član iz Slovenije je Studio 12.

 

V Avstriji Zveza svobodnih skupnostnih radijskih postaj (Verband Freier Radios Öesterreich), ki je bila ustanovljena leta 1993, in COMMIT - Inštitut skupnostnih medijev za razvoj usposabljanj, raziskave in svetovanje (COMMIT - Community Medien Institut für Weiterbildung, Forschung und Beratung). Forum skupnostnih radijev Irske - CRAOL (Community Radio Forum of Ireland), prva skupnostna radijska postaja je dobila dovoljenje leta 1995.