Skip to main content

Vito Tkalčič in gimazijski časopis Vičwatch

Vito Tkalčič je dijak četrtega letnika Gimanzje Vič, kjer urednikuje gimnazijski časopis Vičwatch, ki izhaja že od leta 1999.